REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy [www.swiatprzypraw.eu] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu . 

 1. Właścicielem Sklepu jest: Świat Przypraw Magdalena Wawrysiewicz – Waś z siedzibą w 05-250 Słupno, Marii Konopnickiej 8,   
  NIP: 524-040-16-46, tel. 22 353 85 80, tel. 501 089 901, magda.przyprawy@op.pl. 

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

 1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2 

Zamówienia 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
  b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
  c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający. 

§3 

Płatności 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar przy odbiorze lub w formie przelewu. 

§4 

Wysyłka towaru 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. 

 1. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

§5 

Reklamacje 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 

 1. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

 1. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 

§6 

Zwroty 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem. 

 1. Odstąpienie od umowy Klient może zgłosić: poprzez zakładkę kontakt dostępną na stronie, bezpośrednio drogą mailową pod adresem magda.przyprawy@op.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod podane numery: tel. 22 353 85 80, tel. 501 089 901. 

 1. Zwracany towar należy odesłać pod adres sklepu tj. Świat Przypraw,  05-250 Słupno, Marii Konopnickiej 8.   

 1. Zwrot dokonanych płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na temat zwrotu. 

 1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać wszystkie elementy. Bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. 

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta. 

 

Pliki cookies

„Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarcelub konfiguracji usługi”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA /sklep internetowy/ 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Świat Przypraw (dalej: ADMINISTRATOR) z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 8, 05-250 Słupno, gmina Radzymin. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. M. Konopnickiej 8, 05-250 Słupno, gmina Radzymin lub telefonicznie: 22 3538580.

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy handlowej zawartej  z naszą Firmą, w sposób bezpośredni oraz za pomocą sklepu internetowego pod adresem: www.swiatprzypraw.eu, w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także w celu przesłania informacji handlowej o produktach Administratora po uprzednio uzyskanej zgodzie, bądź na Państwa prośbę. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, telefon, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Administratora.

3. Administrator przetwarza jedynie niezbędne dane osobowe Klientów, w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także  w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Państwa modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy ze sklepu internetowego oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Państwa dane.

9. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, w celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się pod adresem e-mail: ogrodniczy.kama@wp.pl

 

10. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami prawa podatkowego – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin /http://www.swiatprzypraw.eu/regulamin/ do tej pory taką podstawę stanowił.

 

11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018r., będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA                    

 

Pierwsza:

 

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Świat Przypraw z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 8, 05-250 Słupno, gmina Radzymin, moich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji do celów związanych z realizacją usług handlowych w „Sklepie internetowym”.

 

Druga:

 

„Nie wyrażam/Wyrażam zgodę na przesyłanie newsletter’a  przez Świat Przypraw z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 8, 05-250 Słupno, gmina Radzymin na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej”.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Wawryszewicz-Waś

 

 

 

newsletter